Minikurs: Markering

For å kunne trene spesialsøk med hunden din må hunden kunne en markering for å påvise lukt. I dette kurset lærer du hvordan du kan trene inn denne markeringen. 

Kurset går 11 og 18 desember. 

Kurs for spesialsøk kommer på nyåret. Krav til forkunnskap er at hunden kan en passiv markering.

I dette kurset lærer du å trene frem en slik markering.

Send meg en mail på [email protected] hvis du har spørsmål.

Hva er spesialsøk?

Spesialsøk er en fellesbetegnelse for aktiviteter hvor hunden søker etter bestemte lukter og markerer på disse.

Spesialsøkshunder finner du hos norske redningshunder, offentlige tjenestehunder og ettersøkshunder (skadeskutt/påkjørt vilt). Tjenestehunder i politiet, forsvaret og tollvesenet er også eksempler på spesialsøkshunder.

De fleste av oss har familiehund og som benytter spesialsøk til aktivisering.

Spesialsøk krever veldig lite utstyr. Du har det meste hjemme allerede.

Hvis du vil konkurrere i Nosework, Smeller eller BarnHunt så er innlæringen av markering og senere ulike lukter helt lik.

Veldig mange av spesialsøksøvelsene kan utføres innendørs. Dette gjør det til en flott søksaktivitet i vinterhalvåret og det er lett å aktivisere hunden i hverdagen.

750,00 NOK

Vilkår og betingelser ved kjøp av kurs

Generelt 
Kjøper av kurs ved HUNDELIV AS må være over 18 år. Foresatte kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år. 

Ansvar for skader på hund og skader hunden volder 
Du bekrefter herved at du deltar på kurs/privattime på eget ansvar. Hundeeier er selv i henhold til lov om skadeserstatning (SKL. § 1-5) ansvarlig for skader du eller din hund måtte forårsake. Du aksepterer at du ikke vil rette erstatningssøksmål mot instruktør, eller HUNDELIV AS, om hunden din skulle bli skadet i forbindelse med kurs eller privattime.

HUNDELIV AS fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre og anbefaler hundeeier å tegne en god veterinærforsikring. 

Partene
HUNDELIV AS
Org: 927 020 297

Henvendelser kan rettes til [email protected] Tlf: 40486985

Pris
Oppgitt pris er inklusive alle avgifter. Kursvirksomhet er fritatt for MVA. 

Betaling
Betaling gjennomføres via vipps, stripe eller bankoverføring ved påmelding, for å bekrefte kursplassen. 

Angrerett
Kurs er bindende ved påmelding og kursavgift refunderes ikke. 

Fysiske kurs med oppmøte er unntatt fra angrerettlovens bestemmelser. Det følger av angrerettloven §22 bokstav m, at angreretten ikke gjelder avtaler om «tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester» 

Onlinekurs er unntatt angrerettloven på grunn av produktets digitale art. Dette følger av angrerettloven §22 bokstav n.

Endringer
Dersom kurs med oppmøte ikke blir fulltegnet, forbeholder jeg meg retten til å avlyse eller flytte kurset. Kursavgiften vil da bli tilbakebetalt om den nye datoen ikke passer. Ved avlysning vil kursavgiften bli tilbakebetalt dersom neste kurs ikke passer for kunden.

E-post
Ved påmelding på kurs godtar du at HUNDELIV sender ut informasjon via e-post til deg som kunde. Kundeinformasjonen vil bli godt ivaretatt og oppbevares i henhold til gjeldende krav etter norsk lov.

En konto finnes allerede med denne e-postadressen. Er dette deg?

Logg inn