Bedre Avleveringer

Avleveringen er det siste leddet i apportkjeden, men er ofte er avgjørende for at resten av apportkjeden skal fungere godt.

En dårlig trent eller usikker avlevering kan gi følgefeil som lav fart, tygging, lite intensitet, nølende opptak og at hunden rister seg før avlevering ved vannapport. I dette kurset trener vi på avleveringen!

Dette kurset er selvstudie og starter umiddelbart etter kjøp. Du får tilgang til en ny modul i uken. 

Krav til forkunnskaper: Hunden må kunne ta i mot en dummy når du gir den til den. 

Kursdetaljer:

  • Kurstilgangen varer i fem måneder.

399,00 NOK

Vil du lære mer om teorien bak bra hundetrening?

I trenerferdigheter får du blant annet lære om relasjon, belønninger, belønningssystem, treningsplanlegging, hvordan lære hunden å engasjere seg og om hvilke strategier du kan benytte deg av når ting ikke går som det skal. Trenerferdigheter er teoretisk kurs med videoeksempler som passer alle mine fremdriftsplaner. 

En konto finnes allerede med denne e-postadressen. Er dette deg?

Logg inn