Bruks- og salgsbetingelser

Bruksbetingelser

VENNLIGST LES BRUKSBETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

Din tilgang til og bruk av dette nettstedet, samt alle relaterte nettsteder som drives av HUNDELIV AS som inkluderer:

er underlagt følgende vilkår og betingelser i tillegg til alle gjeldende lover.

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til disse bruksvilkårene:

Innholdet på disse sidene omfattes av åndsverkloven
Du godtar at selve nettstedet, samt alt innhold, videoer, opplæringsmateriell, produkter, tjenester og / eller annet materiale, gjort tilgjengelig på nettstedet av meg eller andre tredjeparter, samt utseendet og følelsen til alt av det foregående, (samlet kalt "innholdet") vedlikeholdes for personlig bruk og informasjon av HUNDELIV AS og er selskapets eiendom.

Du godtar at slikt firmainnhold skal omfatte alle proprietære videoer, HTML / CSS, Javascript, grafikk, tale- og lydopptak, kunstverk, bilder, dokumenter og tekst samt alt annet materiale som er inkludert på nettstedet.

Med forbehold om at du overholder disse bruksvilkårene, gir selskapet deg en begrenset lisens, som er ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlisensierbar, for å få tilgang til, se og bruke nettstedet utelukkende for dine personlige formål.

Intet firmainnhold kan kopieres, reproduseres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, overføres, distribueres, brukes til offentlige eller kommersielle formål, eller lastes ned på noen måte med mindre skriftlig tillatelse er gitt av selskapet.

Endring av innholdet, eller bruk av innholdet til noe annet formål er et brudd på opphavsretten og andre eiendomsrettigheter til selskapet, så vel som andre forfattere som har laget materialet, og kan være gjenstand for erstatningskrav.

Du kan ikke distribuere, modifisere, overføre eller bruke innholdet på nettstedet eller noe innhold, inkludert all programvare, verktøy, grafikk og / eller lydfiler, for offentlige eller kommersielle formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra selskapet.

Alt innhold, for eksempel tekst, data, grafikkfiler, videoer og lydfiler, og annet materiale som finnes på nettstedet, er beskyttet av opphavsrett med mindre annet er oppgitt og tilhører selskapet og / eller en leverandør til selskapet. Ingen slike materialer kan brukes unntatt som angitt i disse bruksvilkårene.

Små feil kan forekomme
Selv om selskapet bruker rimelige anstrengelser for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på nettstedet, gir selskapet ingen garantier for dets nøyaktighet. Selskapet påtar seg intet ansvar eller ansvar for feil eller mangler i innholdet på nettstedet.

Nyhetsbrev
Når du registrerer deg hos selskapet og / eller dette nettstedet, samtykker du uttrykkelig i å motta meldinger, kunngjøringer, avtaler, rapporter, dokumenter og kommunikasjon angående nye produkter eller tjenester, eller annen korrespondanse fra selskapet.

Markedsføring av bilder og tilbakemeldinger
Hvis du sender tilbakemeldinger eller forslag angående kurs og nettsted til HUNDELIV, inkludert, men ikke begrenset til tekst eller bilder, skal ikke dette være underlagt noen tillitsplikt fra selskapet. Selskapet skal utelukkende eie alle rettigheter og skal ha rett til ubegrenset bruk, publisering og formidling til ethvert formål, kommersielt eller på annen måte uten noen bekreftelse eller kompensasjon til deg.

 

Disse bruksvilkårene kan endres fra tid til annen ved å oppdatere dette innlegget. Du er bundet av slike revisjoner og bør derfor med jevne mellomrom besøke denne siden for å gjennomgå de gjeldende vilkårene for bruk som du er bundet til.

 

Vilkår og betingelser ved kjøp av kurs

Generelt 
Kjøper av kurs ved HUNDELIV AS må være over 18 år. Foresatte kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år. 

Ansvar for skader på hund og skader hunden volder 
Du bekrefter herved at du deltar på kurs/privattime på eget ansvar. Hundeeier er selv i henhold til lov om skadeerstatning (skl. § 1-5) ansvarlig for skader du eller din hund måtte forårsake. Du aksepterer at du ikke vil rette erstatningssøksmål mot instruktør eller HUNDELIV AS om hunden din skulle bli skadet i forbindelse med kurs eller privattime.

HUNDELIV AS fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre og anbefaler hundeeier å tegne en god veterinærforsikring. 

Partene
HUNDELIV AS
Org: 927 020 297

Du kan kontakte meg på e-post: [email protected] 
Eller ringe meg på: 40486985

Pris
Oppgitt pris er inklusive alle avgifter. Kursvirksomhet er fritatt for MVA. 

Betaling
Betaling gjennomføres via vipps, stripe eller bankoverføring ved påmelding, for å bekrefte kursplassen. 

Medlemskap
Når du har gått selvstudie med eller uten «Trenerferdigheter» får du tilbud om å beholde kurset så lenge du vil gjennom medlemskap. Dette tilbudet er personlig og gjelder kun som en direkte fortsettelse på orginalkurset.

Når du kjøper et medlemskap, fortsetter det helt til det avsluttes. Med mindre du avslutter medlemskapet ditt før faktureringsdatoen, gir du Hundeliv tillatelse til å belaste betalingsmåten din for medlemskapsavgiften for neste faktureringsperiode.

Fakturering og avslutning av medlemskap
Medlemskapsavgiften for Hundeliv-tjenesten belaster betalingsmåten din på betalingsdatoen som er spesifisert på din side. I noen tilfeller kan betalingsdatoen endres, f.eks. hvis det ikke lykkes å belaste betalingsmåten din, når du endrer abonnement, eller hvis det betalte medlemskapet begynte på en dato som ikke finnes i en gitt måned.

For å se den neste belastningsdatoen trykker du på koblingen «Faktureringsinformasjon» under «Innstillinger» på «Min Side».

Her kan du også oppdatere betalingsmåten din. Jeg kan også oppdatere betalingsmåtene dine med informasjon vi får fra leverandøren av betalingstjenesten. Du gir oss autorisasjon til å fortsette å belaste de(n) gjeldende betalingsmåten(e) også etter eventuelle oppdateringer.

Du kan avslutte medlemskapet når som helst, og du fortsetter å ha tilgang til tjenesten til slutten av faktureringsperioden. Betalingene kan ikke refunderes, og jeg tilbyr ingen refusjon eller kreditt for påbegynte medlemskapsperioder eller for innhold som du ikke har benyttet deg av.

For å avslutte, gå til «Innstilinger» og «faktureringsinfo» og følg instruksjonene for å avslutte. Hvis du avslutter medlemskapet, stenges kontoen din automatisk ved utløpet av den gjeldende faktureringsperioden.

Angrerett
Kurs er bindende ved påmelding og kursavgift refunderes ikke. 

Fysiske kurs med oppmøte er unntatt fra angrerettlovens bestemmelser. Det følger av angrerettloven § 22 bokstav m, at angreretten ikke gjelder avtaler om «tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester» 

Onlinekurs er unntatt angrerettloven på grunn av produktets digitale art. 

Endringer
Dersom kurs med oppmøte ikke blir fulltegnet, forbeholder jeg meg retten til å avlyse eller flytte kurset. Kursavgiften vil da bli refundert eller så tilbys det plass på neste kurs. Ved avlysning vil kursavgiften bli tilbakebetalt dersom neste kurs ikke passer for kunden.

Henvendelser kan rettes til [email protected] Tlf: 40486985

E-post
Ved påmelding på kurs godtar du at HUNDELIV kan sende ut informasjon via e-post til deg som kunde. Kundeinformasjonen vil bli godt ivaretatt og oppbevares i henhold til gjeldende krav etter norsk lov.

Annet
Privattimepakke som kjøpes må brukes innen et halvt år hvis ikke annet er avtalt. Etterpå bortfaller timene.

Sist oppdatert: 04.03.2023