Personvernerklæring

Personvernerklæring (privacy policy)

Denne personvernerklæring gjelder for HUNDELIV AS for nettsidene www.hundeliv.no og www.idasollie.no

BEHANDLINGSANSVARLIG
Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: HUNDELIV AS med organisasjonsnummer 927 020 297. Ansvarlig person er Ida Sollie.

VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG 
Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post og i noen tilfeller telefonnummer og fødselsdato hentes inn for å kunne kommunisere med mulige, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte tjenester og produkter samt ha mulighet for å behandle en eventuell klage. Andre personopplysninger kan forekomme, men vårt behandlingsgrunnlag ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing.

A) Innhentet gyldig samtykke - les mer
B) Nødvendig for å oppfylle en avtale - les mer
C) Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt - les mer
F) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører) 

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven (GDPR). Dette gjelder bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER
Noen personopplysninger henter jeg inn frivillig, det vil si at bruker legger igjen personopplysninger slik at h*n kan gjennomføre bestilling av produkter og tjenester. Noen personopplysninger er jeg pliktig til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks. regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven).

Jeg henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. 

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører jeg også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Jeg vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan jeg bruker opplysningene.

HUNDELIV AS verken henter inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?
Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks. webhotell, e-post , programvare og skybaserte tjenester),  regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

www.hundeliv.no er hostet av Kajabi og benytter  databehandlingstjenestene til Kajabi.
Jeg er i god tro at alle disse databehandlingstjenestene også følger GDPR lovgivningen.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Jeg tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Jeg benytter kun anerkjente IT leverandører og programvare. 

INNSYN OG RETTING
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til HUNDELIV AS, Sletteigvegen 14, 4355 Kvernaland. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

OPPBEVARING OG SLETTING
I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. HUNDELIV AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon jeg har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks. bokføringsloven.

Om du ikke ønsker å motta eposter fra meg lengre, klikk på avbestillings-link som du som regel finner nederst i hver e-post du mottar. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send meg en e-post om dette på [email protected]

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Jeg bruker informasjonskapsler på mine nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på mine sider.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon - § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er jeg pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) jeg benytter.
 
HUNDELIV AS benytter følgende informasjonskapsler 

  • Facebook pixel
  • Google Analytics