Apport for nybegynnere
apport

Apport for nybegynnere

Jul 07, 2021

Apport er en viktig egenskap i jakten med tanke på å finne igjen skadeskutt vilt, og en nødvendig egenskap for å oppnå topp premiering på prøve. Men apport er også en lek hvor vi utvikler samarbeid og kontakt. I denne artikkelen kan du lese hvordan du trinnvis lærer hunden din apport!

Ulike innlæringsmetoder

Det finnes mange måter å trene inn apport på, men de tre vanligste metodene er spontanapport, lydighetsapport (mellomting mellom spontan- og tvangsapport) eller tvangsapport.

Tvangsapport er når du under gripemomentet påfører hunden ubehag slik at den åpner munnen og tar bort ubehaget når apportobjektet er inni munnen for å lære hunden å gripe. Bortsett fra dette momentet skiller ikke tvangsapporten seg veldig mye fra lydighetsapport. 

Det er stort spenn mellom dem som hevder å trene lydighetsapport. Her finner du alt fra krav til belønningsbaserte fremgangsmåter. Diskusjonen går da mange fremdeles hevder at det ikke går an å trene frem en fungerende apport uten å bruke tvang, mens jeg og mange andre mener at apporten læres best inn med lyst, motivasjon og smarte belønninger hvor flyt og generalisering er det som gir påliteligheten. 

Mange jakthunder liker å løpe etter det du kaster og har samtidig har lyst å gripe og bære objektet. Hvis hunden er villig til å gjøre dette har du det vi kaller en spontanapportør. Dette kan du utnytte og utvikle ved å engasjere hunden i objektet før du kaster det av gårde, og forme øvelsen med ros når hunden gjør det den skal. Ved å forsterke det hunden allerede kan står du ofte bare igjen med å lære hunden å komme tilbake med byttet, i stedet for å spise det opp. 

Del apporten opp i flere delmomenter

Apport er en øvelse som kan deles inn i flere momenter: holde, bære, gripe og hente. Det er smart å lære inn hver del for seg slik at vi kan være sikre på at hunden forstår hva vi vil. Deretter setter vi alle delene sammen til en øvelse. Denne innlæringsmetoden kalles baklengskjeding og brukes for å få hunden til å gjøre en rekke atferder etter hverandre.

Før du begynner…

Før du begynner å trene på apportmomentene bør hunden kunne grunnleggende lydighet som sitt og kom.

Dette vil gjøre innlæringsveien mye lettere.

 

Start med å lære hunden å holde

Det første vi skal lære hunden er å ta dummyen på eget initiativ og holde den. De fleste gripevillige hunder gjør dette relativt raskt hvis du vifter litt med den, eller lærer de at du får godbit når de griper over dummyen.

Når jeg får flyt i denne øvelsen må jeg sørge for progresjon og jeg begynner å slippe dummyen. Helt kort først. Deretter litt lengre, og når det går bra legger jeg også på andre forstyrrelser som at jeg tar på hunden og dummyen, eller frister den med godbiter.

Hunden skal klare å sitte å holde selv om jeg provoserer, og selv om det ikke skjer noe annet enn at den bare skal sitte der å holde. Det er viktig å skynde seg sakte.

Å holde er kanskje det vanskeligste momentet og er følgelig det som vil ta mest tid. Sørg for at dette fungerer ordentlig før du går videre. Hunden må klare å holde apportbukken uten å tygge. For å gjøre hunden tryggere i øvelsen bør den også kunne holde apporten mens du dytter forsiktig på apportgjenstanden, eller mens du tar på hunden.

Den bør også kunne sitte rolig å holde apporten mens du reiser deg opp og går litt ifra.

Å bære skal være gøy

Når jeg skal begynne å lære hunden å bære over mer avstand synes jeg det er greit å ta hunden i bånd, sånn at man begrenser mulighetene for at andre ting skjer underveis. Det er ikke noe poeng i å jobbe på stor avstand til hunden. Dette er innlæring og det er viktig at vi er i nærheten slik at vi kan hjelpe hunden å gjøre rett underveis.

Å bære er i første instans bare en forlengelse av holdeøvelsen. Vi har bare trent hold en liten stund, og det er ikke sånn at vi er ferdig med dette delmomentet. Jeg ser på denne første bæringen som «hold mens du går». Det vanskeligste øyeblikket er akkurat når hunden skal starte bevegelsen fra sitt, da er det mange som slipper.

Hunden skal bli trygg på at den skal holde apporten helt til jeg ber om å få den. Derfor passer jeg på at hunden ikke forventer at hver gang jeg strekker frem armen så skal jeg ta dummyen. Da kan den fort bli slapp i grepet.

Lær hunden å gripe

Hunden lærte å gripe dummyen vi presenterer allerede i første moment. Nå skal den lære at dummyen skal gripes uansett hvor den er, og ikke bare når vi holder og tilbyr den. Jeg trener på at hunden skal gripe dummyen uansett hvilken høyde jeg holder den. Mange hunder synes det er kjekkere når det er litt fart på dummyen. Da utnytter vi dette og lar hunden gå etter for å «stoppe dummyen» i bevegelsen.

Når den griper tar jeg i begynnelsen i mot med en gang. Jeg jobber meg stadig nærmere gulvet, men på veien dit forsøker jeg å variere meg. Når hunden villig griper og leverer dummyen fra bakken må vi også legge inn litt holdtrening for å sikre at vi beholder en god avlevering

Å hente apporten

Å hente er den siste delen av de fire apportmomentene, og nå setter vi også i sammen momentene til en øvelse fordi når hunden henter apporten skal den også gripe og bære den tilbake til deg. 

Aller først kaster du apporten slik at den lander synlig for hunden. Du kan godt leke opp hunden litt først slik at den er fokusert og motivert.

Pass på at du jobber i motvind i starten.

Når hunden kommer inn med apporten roser du den i fra det øyeblikket den griper apporten og viser at den vil komme tilbake til deg. Videre kaster du apporten i høyt gress slik at hunden ikke ser nøyaktig hvor den ble av.

Den ferdige øvelsen innebærer at hunden kan lete opp viltet, eller dummyen, uten at den har sett at den er blitt kastet på forhånd.

La hunden bli igjen inne mens du går og kaster ut apporten. Øk avstanden mellom hunden og apporten gradvis.

Hvis hunden virker til å ha lav motivasjon i disse første «blinde» apportsøkene, så kan du legge ut flere apporter slik at hunden raskere finner noe og får sin belønning.

Høy belønningsfrekvens gir økt motivasjon.

Fra dummy til vilt

Hittil har vi brukt det samme apportobjektet i treningen.

Selv om jeg først og fremst skal bruke hunden til å apportere skutt vilt på jakt vil jeg se at hunden kan apportere ulike apportgjenstander med ulik tyngde og størrelse før jeg begynner med viltet.

Når du føler deg klar til å begynne med vilt kan du begynne med en tørket, eller opptint fugl. Bruk det viltet du skal jakte på, eller det som forekommer på prøvene du skal delta på. Pass på at viltet ser fint ut.

Blod og åpent kjøtt motiverer ofte hundene til å tygge mer og vi trenger ikke provosere dette frem i en innlæringssituasjon.

Start på begynnelsen igjen med å lære hunden å holde fuglen. Vær veldig nøye med at hunden ikke får lov til å tygge!

Når hunden holder uten å tygge lar du hunden gå fri ved foten mens den må bære den. Til slutt får hunden hente den etter at du har kastet den et stykke fra deg.

Variasjon

Den aller sikreste måten å få en god apportør på er å variere treningen tilstrekkelig.

Du kan variere steder, biotop, avstand til apporten, selve objektene og antall objekter. Du kan tråkke over området for å lære hunden å følge luftvitring fremfor dine spor.

Du kan også variere tiden fra utlegg til når du sender hunden.

Det er bare fantasien som setter grenser, så bruk fantasien til å gjøre treningen morsom for deg og hunden din. Å

lære hunden å hente objekter i vann er også en naturlig forlengelse av denne øvelsen.

Lykke til!

 

Les mer om apporttrening

Forstå hvordan ulike dummyer og farger påvirker apporttreningen

Tren på avleveringer

Apportprøve for første gang

 

Vil du lære hunden apport?

En av fordelene med å jakte med fuglehund er at hunden kan finne igjen og hente felt og skadeskutt vilt. Men apporttreningen gir også muligheter for aktivisering, relasjonsbygging og lydighetstrening.  I onlinekurset Apport for Nybegynnere får du "step by step" instruksjonsvideoer og morsomme øvelser for å lære hunden din apport. 

Les mer om apport for nybegynnere her.

 

VISSTE DU AT HUNDELIV HAR NETTKURS?


Med Hundeliv-metoden lærer du hvordan du får den firbente kompisen din til å få LYST til å jobbe på lag med deg. Du får øvelser som hjelper deg å overføre treningen til jaktterrenget – alt med lystbetonte øvelser og lite utstyr.

Så vet hunden akkurat hva den skal gjøre, og du slipper å miste fokus når du har vilt i siktet.

SE ALLE NETTKURS HER

VI ER EN DEL AV PRO-TEAMET

Det er ingen som blir best alene. I ryggen har jeg samarbeidspartnere som hjelper meg med godt utstyr, kompetanse og fòr.