apport apportprøve

Søk på apportprøve

Feb 13, 2023

Søkapport er en øvelse både UK og AK hunder må igjennom på en apportprøve. 

Det er små ting som skiller UK (under 24 måneder) og AK (over 24 måneder) i øvelsen søkapport. 

  • I UK er det en fugl, i AK er det to.
  • I UK kan det være kortere avstand fra standplass til fugl (ca. 25 meter) og mer oversiktlig terreng, mens i AK skal det i følge reglene være minst 50 meter ut til fuglene. 

Før prøven starter tråkker alle deltagerne som skal starte med søkapport over søksområdet. Dette gjøres for å gjøre søksbildet mest mulig likt for den første og siste hunden. 

Når dette er gjort går du tilbake til venteområdet. Det dannes alltid et køsystem på disse prøvene. Når det er personen før deg sin tur gir du denne personen dine apportobjekter slik at prøvearrangørene kan gjøre klar øvelsen før du kommer til.

Verken du eller hunden skal se hvor fuglene legges ut. 

Når det er din tur til å starte går du frem til der dommeren står.

Her får du en gjennomgang av reglene, hvor du skal stå, hvor du får bevege deg i forhold til å ta i mot hunden, hvilken retning fuglene ligger og så videre.

Hvis du har spørsmål, eller er usikker er det lov å spørre dommeren hva som gjelder.

Som oftest er det en tenkt strek som du ikke får bevege deg over, men som hunden må krysse før du får ta i mot fuglene.

Det står to flagg fremme i terrenget. Disse viser anvist område og vindretning.

Når dommeren har snakket ferdig får du som regel beskjed om å starte når du er klar. Da tar du av kobbel og halsbånd og sender hunden på apport når du er klar. Du kan legge båndet på bakken bak deg eller i en lomme.

Når apportkommandoen er avgitt så skal hunden selvstendig søke opp fuglen.

Det er et poeng at øvelsen skal foregå stillferdig.

Alle ekvipasjer starter med 10 poeng, deretter blir man trukket for eventuelle feil. Jo mer effektivt og enkelt hunden gjennomfører arbeidet, desto større sjanse er det for at du får en høy poengsum. Hunden blir trukket i poeng om den bruker for lang tid i feil terreng, om den ikke søker intenst, men f.eks. stopper for å lukte og tisse, om den tygger på fuglen eller somler i opptaket, om den avleverer motvillig, eller om den slipper apporten for tidlig.

Du har lov å skryte av hunden underveis, men husk at du blir trukket i poeng hvis du gir kommando ved viltet. Hunden skal vise at den plukker opp selv. Deretter bør du også la hunden vise at den velger å komme tilbake til deg med viltet før du eventuelt begynner å skryte.

Hunden trenger ikke komme pent inn og sette seg før du tar i mot viltet, men det er klart at det tar seg best ut hvis du ikke trenger å leke målvakt for å redde viltet når hunden kommer inn. Hvis du stiller i UK er øvelsen ferdig når du har tatt i mot den første fuglen.

Viltet skal ikke legges på bakken fordi dette kan virke forstyrrende for hunden som kommer etter deg. Derfor kan det være greit å ha en vest, eller en pose å legge viltet i.

Hvis du går i AK kan du, etter å ha tatt i mot den første fuglen, sende hunden på neste apport direkte. Øvelsen er ferdig når du holder fugl nummer to i hånda. Da kan du koble hunden og ta med deg kritikkskjemaet til neste øvelse.

I filmen prøver jeg å vise hvordan en søkapport kan se ut. Jeg har gjort det så autentisk som mulig, men jeg har ikke fullt 50 meters avstand til dummyene på grunn av filmingen, jeg bruker dummy og ikke fugl og har selvfølgelig ingen dommer ved min side.

 

Søkapport i regelverket 

Det er mange som ikke leser regelverket før en prøvedeltagelse. Under har jeg kopiert inn det gjeldende fra dommerhåndboka og NKKs regelhefte.

Søkapport - Hundens evne til å lokalisere og apportere skadet småvilt som ikke har etterlatt seg spor skal prøves. Apportobjektet legges ut i terrenget slik at det ikke er synlig fra standplassen, og uten at fører eller hund har kunnet observere utleggingen. Videre må utleggingen skje på en slik måte at hunden ikke bruker utleggerens spor til hjelp ved lokalisering av viltet. Dommeren anviser "fluktretningen" og standplassen hvor start og avlevering skal finne sted, og hvor fører skal oppholde seg så lenge hunden er under prøving. På kommando skal hunden ved utnyttelse av vinden avsøke det anviste terreng, lokalisere viltet som gripes og straks bringes tilbake til startstedet hvor det avleveres til føreren. Fører kan dirigere hunden ved tegn, tilrop eller fløyte. Dommeren avgjør når prøving av hunden skal avsluttes.

Særskilt for UK
Avstanden fra standplass til apportobjektet skal være minst 20 meter. Prøveområdet skal være oversiktlig, åpen mark, og apportobjektet plasseres slik at vinden blir best mulig for hunden, forholdene tatt i betraktning.

Særskilt for AK
Det benyttes her 2 stk. apportobjekter. Avstanden fra standplassen til Apportobjektet skal være minst 50 meter, og avstanden mellom dem minst 10 meter. Prøveområdet skal dels være åpen mark, dels tettere vegetasjon. Det skal ikke blåse medvind fra standplassen til apport objektene. For å kunne godkjennes må hunden bringe begge apportobjektene til startstedet hvor de avleveres til føreren.

Her kan du lese praktiseringsreglene fra 2018

​PRØVEORDNING 2022 og 2023:
Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) v/dommerutvalg apport søkte om dispensasjon fra jaktprøvereglene pkt. 4.2.2. på apportprøve hvor reglene sier at tørket vilt ikke er tillatt å bruke på apportprøver.

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge søknaden om dispensasjon fra pkt. 4.2.2. Apportprøve for sesongen 2022 og 2023.

Dette gjelder nå for apportprøver:
I tillegg til fersk eller opptint fugl, tillates tørket og frosset fugl som en prøveordning for sesongen 2022 og 2023. Alle fugler kan ha fjernet brystfileter, som kan erstattes med noe som er egnet. Fuglene skal ha en gjenkjennelig form. På vannøvelsen tillates dummy som er påsatt fjær/vinger fra jaktbare fuglearter. Det er ikke tillatt til å bruke nett rundt fugler, med unntak av vannapporten hvor det tillates på tørket fugl, fugler uten brystfileter og på dummy. Som slepefugl anbefales det å bruke fersk eller opptint fugl. I prøveordningen er det ikke krav til at det benyttes samme art til å slepe sporet som det som legges på sporenden. Ved bruk av dummy under vannapport skal dummy i all hovedsak være dekket av fjær/vinger.

 

Les mer om apportprøver:

Apportprøve for første gang

Vann på apportprøve

Spor på apportprøve

Tre tips for å lykkes på fullkombinertprøve

Hvordan trener du på vannapport?

Tren på avleveringer

 

Vil du lære mer om søk-, spor- og vannapport?

Sliter du med at hunden rister seg når den vannapporterer, eller forstår du ikke hvordan du kan lære hunden å bruke sporet i stedet for vinden? I onlinekurset Apportprøveskolen jobber vi med alle momentene du møter på en apportprøve - med mål om å få 1 premie på neste prøvestart!

Les mer om Apportprøveskolen: Vann, søk og spor

 

VISSTE DU AT HUNDELIV HAR NETTKURS?


Med Hundeliv-metoden lærer du hvordan du får den firbente kompisen din til å få LYST til å jobbe på lag med deg. Du får øvelser som hjelper deg å overføre treningen til jaktterrenget – alt med lystbetonte øvelser og lite utstyr.

Så vet hunden akkurat hva den skal gjøre, og du slipper å miste fokus når du har vilt i siktet.

SE ALLE NETTKURS HER

VI ER EN DEL AV PRO-TEAMET

Det er ingen som blir best alene. I ryggen har jeg samarbeidspartnere som hjelper meg med godt utstyr, kompetanse og fòr.